معرفی رشته کودکیاری

مقدمه
زمان ما، زمانی است که فرایند شهرنشینی، وجود وسائل ارتباط جمعی، رفت و آمدهای اجتماعی، ظهور و بروز استعدادهای متفاوت، ما را به جایی رسانده که برای حمایت و هدایت هدفمند و همه جانبه کودکان که می توانند در این زمان آسیب های جدی ببینند رشته تخصص ایجاد کنیم.
نقش پدر و مادر برای تربیت فرزندان هیچ گاه نمی تواند به دیگران منتقل شود، تربیت یک فرایند تدریجی، هدفمند و در مکانی مناسب به نام خانواده است و ریشه ها و جوهره آن باید در خانواده دیده و تدبیر شود و هنرجویان این رشته عمدتا به عنوان مشاور و مسئولین تغذیه و آموزش برای اموری هستند که نیاز پدران و مادران را تامین کند.
با توجه به اهمیت دوره کودکی و سرعت یادگیری و اثر پذیری کودکان از محیط اطراف خود، تربیت افرادی که بتوانند از کودکان بر پایه اصولی علمی و عملی مراقبت نموده و در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی کودکان عمل نماید، رشته کودکیاری طراحی گردیده است تا فارغ التحصیلان آن بتوانند در این امور مهم و حیاتی نقش مشاور را به خوبی ایفا نموده و نوید بخش جامعه ای سالم و شاداب، پرطراوت و با نشاط باشند.
کسانی که علاقمند به این رشته مهم هستند با سلامت جسمی و روانی کودکان و عوامل موثر در آن، ساختار و چگونگی کار اندامهای بدن، نیازهای تغذیه ای مادران و کودکان، بهداشت فردی و عمومی، بهداشت روانی، بهداشت مادر و کودک، پرورش خلاقیت در کودکان، تغذیه و بهداشت مواد غذائی، شناخت مراحل رشد و تکامل کودک، بیمار های شایع کودکان، ایجاد مهارت های علمی در تهیه و تولید مواد آموزش، ایجاد نگرش علمی در زمینه ی پرورش، نگهداری و آموزش کودکان قبل از دبستان آشنا می شوند.


دروس رشته :

ردیف

سال دوم

سال سوم

1

تعلیمات دینی و قرآن(2)

تعلیمات دینی و قرآن(3)

2

تربیت بدنی(2)

تربیت بدنی(3)

3

عربی1

عربی2

4

زبان خارجه(2)

تاریخ معاصر ایران

5

ریاضی(2)

ایمنی و کمکه ای نخستین

6

ادبیات فارسی(2)

مبانی و کاربرد رایانه

7

زبان فارسی(2)

بیماریهای شایع کودکان

8

جغرافیای عمومی و استان

تغذیه و بهداشت مواد غذایی

9

آمادگی دفاعی

بهداشت روانی

10

بهداشت فردی و عمومی

بهداشت مادر و کودک

11

فنون مراقبت و نگهداری کودک

پرورش خلاقیت در کودکان

12

اصول و مفاهیم آموزش و پرورش پیش از دبستان

فعالیت های آموزشی پیش دبستانی

13

تولید و کاربرد مواد آموزشی

مشاهده کودک

14

زیست شناسی(کودکیاری)

کارآموزی(تراکمی)

15

روان شناسی عمومی

 


صنعت و بازار کار:


زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از :
مسوول تغدیه و بهداشت مواد غذایی
مسوول کودکان پیش از دبستان
بهداشتیار مادر و کودک
فعالیت در واحد فوریت های پزشکی
مسوول آموزش و تنظیم خانواده
همکاری با تیم های پزشکی
سرپرستی خانه های بهداشت
برنامه ریز رژیم غذایی مادر و کودک
مراقبت و پرستاری از کودک
و ....

/ 0 نظر / 458 بازدید