برنامه ریزی برای کنکور در ایام تعطیلا ت عید نوروز

اهمیت تعطیلات عید برای داوطلباناین دوره از چند جهت اهمیت دارد:بسیاری از دانش آموزان با تعطیل شدن مدرسه ها ،فرصتی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 226 بازدید
اسفند 92
5 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
17 پست
کنکور_92
1 پست
ایمیل
1 پست
attach
1 پست
کودکیاری
2 پست
حسابداری
2 پست
گرافیک
2 پست
کامپیوتر
2 پست
داستان
1 پست
iq
1 پست
تست_هوش
1 پست