هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه مهر سراوان

تست آلزایمر.............

آرامش داشته باشید و ساکت بنشینید


1- در متن زیر C را پیدا کنید. از مکان نمای موس استفاده نکنید. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO


2اگر درمتن بالا C را پیدا کردید، حالا 6 را پیدا کنید. 
9999999999999999 99999999999999 99999999999999 99999999999999
9999999999999999 99999999999999 99999999999999 99999999999999
9999999999999999 99999999999999 99999999999999 99999999999999
9999699999999999 99999999999999 99999999999999 99999999999999
9999999999999999 99999999999999 99999999999999 99999999999999
9999999999999999 99999999999999 99999999999999 999999999999993- حالا حرف N رابیابید. کمی مشکل‌تر از قسمت‌های بالا می‌باشد. 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MNMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM


اگر قادر بودید که این سه تست را پشت سر بگذارید، شما دیگر هیچ وقت نیاز به دکتر اعصاب و روان نخواهید داشت.
مغز شما عملکرد خوبی دارد و ازبیماری آلزایمر در امان خواهید بود 

+   اسما حسین بر ; ۸:٥٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir