هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه مهر سراوان

دانلود کتاب هنرستان یا دبیرستان؟

 

در این کتاب به مزایا و معایب رشته های نظری و فنی و حرفه ای پرداخته شده است.وهمچنین به شما کمک میکند که اینده ی تحصیلی خود را به خوبی تعیین کنید. وهمچنین در این کتاب نحوه ی تحصیل در دانشگاه نظری و فنی و حرفه ای پرداخته شده است.وتعدادی از رشته های فنی در این کتاب نام برده شده است.

http://ketabesabz.com/book/13518/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-

+   اسما حسین بر ; ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢

معرفی رشته کودکیاری

معرفی رشته کودکیاری

مقدمه

درس های رشته

بازار و صنعت کار

+   اسما حسین بر ; ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢

معرفی رشته حسابداری

معرفی رشته حسابداری

مقدمه

درس های رشته

بازار و صنعت کار

+   اسما حسین بر ; ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢

معرفی رشته گرافیک

معرفی رشته گرافیک

مقدمه

درس های رشته

بازار و صنعت کار

+   اسما حسین بر ; ٩:٥٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢

معرفی رشته کامپیوتر

معرفی رشته کامپیوتر

مقدمه

درس های رشته

بازار و صنعت کار

+   اسما حسین بر ; ٩:٤٤ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢

معرفی رشته های هنرستان فنی و حرفه ای

هنرستان فنی مهر در چهار رشته کامپیوتر - گرافیک - حسابداری و کودکیاری هنرجو می پذیرد .

در ادامه مطلب رشته ها به اختصار معرفی شده اند .

 

+   اسما حسین بر ; ٩:۱٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢

 

 

انسانیت را باید ثابت کرد

هستند کسانی که انسان اند و خدایی بسیار بزرگ در دل دارند

+   اسما حسین بر ; ٦:٤۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir